Basprogrammet

V 6-9; Hälsosamtal

V 9-12; Inskrivning

V 11+0- 13+6; KUB test (till kvinnor <33 år)

V 18; Rutin ultraljud

V 25; Graviditetskontroll

V 28-29; Glukosbelastning

V 31; Graviditetskontroll

V33; Graviditetskontroll

V35; Graviditetskontroll

V 37; Graviditetskontroll

V 39; Graviditetskontroll

V41; Graviditetskontroll

Efterkontroll 6-12 veckor postpartum