Våra medarbetare


Therese Sok

Barnmorska och verksamhetschef

Therese har arbetat som barnmorska sedan 2009 och har erfarenhet både från förlossning och  mödravård. Therese är utbildad i profylax och är även yogainstruktör.


Helene Strahl

Leg Barnmorska

Helene har arbetat som barnmorska sedan 2018. Hon har arbetat på förlossningen och inom mödravården

 


Mehrnoush Rahmanian

Leg Barnmorska

Mehrnoush har arbetat som barnmorska sedan 2009. Men har även innan detta arbetat inom kvinnosjukvården. Hon har stor kunskap inom mödravård, preventivmedelsrådgivning och rådgivning kring klimakteriet.


Britt Friberg

Specialist gynekologi & obstetrik

Britt är gynekolog med lång erfarenhet inom både mödravård och reproduktionsmedicin. Har under många år verkat som överläkare vid Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC), Skånes Universitetssjukhus. Britt är medicinskt ansvarig på vår mottagning. Det kan hända att du träffar Britt någon gång under din graviditet om din barnmorska bedömer att du behöver gå till en läkare.