Våra medarbetare


Susan Elvén

Leg barnmorska

Susan blev klar barnmorska 1996 och har lång erfarenhet av att arbeta inom mödravård. Hon har även arbetat på förlossningen, ungdomsmottagningen och på IVF klinik, där man behandlar par för ofrivillig barnlöshet.


Anna Nilsson

Leg barnmorska

Anna blev klar barnmorska 2003 och har därefter främst arbetat inom mödravården men även på förlossningen och BB. Har även arbetat i verksamheter för förlossningsrädda samt håller kurser i profylax.


Gülay Ören

Leg Barnmorska

Gülay har arbetat som barnmorska sedan 2003. Framförallt på BB och inom mödravården.

Gülay talar utöver svenska och engelska flytande turkiska, bulgariska och makedonska.


Britt Friberg

Specialist gynekologi & obstetrik

Britt är gynekolog med lång erfarenhet inom både mödravård och reproduktionsmedicin. Har under många år verkat som överläkare vid Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC), Skånes Universitetssjukhus. Britt är medicinskt ansvarig på vår mottagning. Det kan hända att du träffar Britt någon gång under din graviditet om din barnmorska bedömer att du behöver gå till en läkare.


Suzanne Lindholm

Verksamhetschef

Suzanne är sjuksköterska med lång erfarenhet av ledande befattningar både inom läkemedelsindustrin och inom den offentliga sjukvården. Hon har tidigare arbetat som chef för Kliniska prövningsenheten på AstraZeneca och för Centraloperation på Skånes Universitetssjukhus. Suzanne började här på kliniken 2013.