Våra medarbetare


Therese Sok

Leg Barnmorska och verksamhetschef (föräldraledig)

Therese har arbetat som barnmorska sedan 2009 och har erfarenhet både från förlossning och mödravård. Therese är utbildad i profylax och är även yogainstruktör.


Mehrnoush Rahmanian

Leg Barnmorska/

Tf Verksamhetschef

Mehrnoush har arbetat som barnmorska sedan 2009. Hon har även innan detta arbetat inom kvinnosjukvården. Mehrnoush har stor kunskap inom mödravård, preventivmedelsrådgivning och rådgivning kring klimakteriet.


Helene Strahl

Leg Barnmorska

Helene har arbetat som barnmorska sedan 2018. Hon har erfarenhet både från förlossning och mödravård

 


Camilla Blomberg

Leg Barnmorska

Camilla har arbetat som barnmorska sedan 2014.  Hon har stor kunskap inom mödravård, preventivmedelsrådgivning och  förlossningsvård. Camilla har även arbetat med neonatal vård.


Britt Friberg

Specialist gynekologi & obstetrik

Britt är gynekolog med lång erfarenhet inom både mödravård och reproduktionsmedicin. Hon har under många år verkat som överläkare vid Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC), Skånes Universitetssjukhus. Britt är medicinskt ansvarig på vår mottagning. Det kan hända att du träffar Britt någon gång under din graviditet om din barnmorska bedömer att du behöver gå till en läkare.