Donation

Behandling med donerade spermier kan antingen göras via insemination (AID) eller provrörsbefruktning (IVF). För behandling med donerade ägg gäller enbart IVF. Donation med IVF får i dagsläget inte utföras på privat kliniker i Sverige men Fertilitetscentrum Umeå samarbetar med Norrlands universitetssjukhus och kan därför som enda privata klinik i Sverige erbjuda IVF-behandling med donation av ägg eller spermier. Våra kliniker i Oslo och på Island erbjuder också IVF med donerade spermier.  I övrigt gäller särskilda regler för ägg- och spermiedonation på Island.

AID utförs på alla Livios kliniker.