Äggdonationsbehandling

Äggdonation görs för par där kvinnan saknar eller har en kraftigt nedsatt äggstocksfunktion. Orsakerna till detta kan vara för tidig menopaus eller då sjukdomar, tidigare operation eller cellgiftsbehandling slagit ut äggstocksfunktionen. Äggdonation kan också vara ett alternativ då upprepade IVF-behandlingar inte resulterat i graviditet eller i situationer där paret löper stor risk att få barn med svår ärftlig sjukdom.

Äggdonationsbehandling innebär att mottagarparet tar emot obefruktade ägg från en anonym donator. Ägget befruktas med mannens spermier och återförs efter några dagar till kvinnan.

Donatorn

Livio har etablerat Nordens första privata ägg- och spermiebank och på sikt avser vi att vara helt självförsörjande avseende könsceller.

Vi välkomnar ständigt nya ägg-och spermiedonatorer, är du intresserad eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta Livio Egg and Sperm Bank på 076-941 74 00 eller läs mer här.

Donatorn är anonym för paret och paret är anonyma för donatorn. Barn som kommer till genom donation har dock rätt att, vid tillräcklig mognad, ta reda på donatorns identitet. Donatorn har varken skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet.

Uppgifter om donatorn sparas i minst 70 år.

Matchning

Enligt lag får en patient inte välja egenskaper hos donatorn själv, det gör läkaren.  Donatorns ögonfärg, hårfärg, hudfärg och kroppsbyggnad matchas med kvinnan som skall bära graviditeten. Om det är ett par som gör behandlingen tillsammans matchas donatorn mot den blivande föräldern som inte skall bära barnet under graviditeten. På så sätt får barnet förutsättningar att likna båda sina föräldrar.

Egen donator

Det är dock tillåtet att ta emot ägg från känd donator; en släkting, väninna eller annan närstående. Väntetiden till behandling kan kortas om mottagarparet kan bidra med ”egen” donator men i regel rekommenderas då korsdonation vilket innebär att kvinnan donerar till annat par och istället får mottagarparet snabbare tillgång till annan donator.

Mottagarparets behandling

Innan behandling kan påbörjas utreder läkaren paret med syfte att klarlägga om vissa medicinska, psykologiska och sociala förutsättningar är uppfyllda. Behandling får utföras bara om det blivande barnet bedöms kunna växa upp under goda förhållanden. Kvinnan bör dessutom vara i den åldern att hon skulle kunna uppnå graviditet naturligt.

Behandlingen inleds med hormontabletter ca tre veckor före embryoåterföring. Några dagar före återföring görs ett tillägg av hormonvagitorier. Den kombinationsbehandlingen fortsätter ett antal veckor efteråt.

Vid befruktning sammanförs äggceller från donatorn med mannens färska spermier som lämnas samma dag som äggen doneras. Embryoåterföring till den mottagande kvinnan sker sedan två till fem dagar efter befruktningen. Om det efter återförandet av ett embryo finns fler embryon av god kvalitet, kan dessa frysas ner för att vid behov användas vid ett senare tillfälle.