Fertilitetsutredning/konsultation

Kontakta i första hand kvinnokliniken på ert hemsjukhus för att höra efter om ni har rätt till landstingsfinansierad utredning/behandling.

Om ni inte uppfyller landstingets kriterier eller om ni vill komma till Livio Fertilitetscentrum Umeå privat så kan ni börja med att skriva ut och fylla i hälsodeklarationerna nedan.

Hälsodeklaration kvinna

Hälsodeklaration man

Skicka hälsodeklarationerna till oss tillsammans med ett kortfattat personligt brev där ni beskriver er situation samt vad ni önskar hjälp med. Om ni har gjort utredning/behandling på annan klinik ber vi er att bifoga journalkopior.

Adress:
Livio Fertilitetscentrum Umeå
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

När handlingarna har kommit in till oss läggs de till läkare för bedömning.