Donation behandling och D-IVF

Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Notera att infektionsscreening är giltig i två år, därefter behöver den tas om.

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 juli 2021. Vänligen kontakta oss om mer information önskas. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Insemination med donerade spermier AID (inklusive pregnancy slot). Notera att infektionsscreening är giltig i två år, därefter behöver den tas om.

17 000 kr

Syskonreservation (faktureras i förväg)

6 000 kr för inköpta spermier per behandlingstillfälle (Om möjligt, går det att reservera spermier för ytterligare behandlingar. För mer information kontakta kliniken)

Förvaringskostnad 3 000 kr/år tillkommer

Insemination vid syskonreservation

9 000 kr

 

D-IVF

IVF/ICSI med donerade spermier

(exklusive infektionsscreening recipient och partner, inklusive pregnancy slot)

54 000 kr

 

 

För de patienter som behandlas via distansstimulerare vänligen kontakta Livio Falun för mer information.