Donation behandling och D-IVF

Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Notera att infektionsscreening är giltig i två år, därefter behöver den tas om.

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 15 mars 2019. Vänligen kontakta oss om mer information önskas. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Insemination med donerade spermier (AID). Notera att infektionsscreening är giltig i två år, därefter behöver den tas om.

16 000 kr

Paket om fyra inseminationer (faktureras i förväg)

54 000 kr

Syskonreservation (faktureras i förväg)

6 000 kr för inköpta spermier per behandlingstillfälle (Om möjligt, går det att reservera spermier för ytterligare behandlingar. För mer information kontakta kliniken)

Förvaringskostnad (engångskostnad) 5 000 kr tillkommer

Insemination vid syskonreservation

10 000 kr

Barnrätt, s k pregnancy slot (Obs obligatoriskt)

Barnrätten är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter). Den ger dig också rätt att få spermier från samma donator tills du blir gravid och får barn. Om du inte får barn och väljer att avsluta dina behandlingar på IVF-kliniken Falun avsäger du dig barnrätten och 6.000 kr återbetalas då.

7 000 kr

 

D-IVF

IVF med donerade spermier är ännu ej aktuellt på Livio Falun. Ansökan om att kunna erbjuda detta ligger hos IVO och vi inväntar svar.

Kommande priser:

IVF/ICSI med donerade spermier

45 000 kr

3-pack enligt ovan <40 år

92 000 kr

3-paket enligt ovan över 40 år

100 000 kr