Garantipris och återbetalning vid Garantipris

Kontrakt garantipris

Ett  kontrakt upprättas mellan behandlande läkare och paret när garantipriset är godkänt. Garantipriset ska vara inbetalt innan hormonstimuleringen startar. Om ni gör hormonstimuleringen hos  hemortsläkare betalar ni den kostnaden direkt till den läkaren.

I garantipriset ingår endast en IVF-behandling. Om du inte blivit gravid och har frysta embryon ingår även återförandet av dessa i garantin.

Om ingen graviditet uppstår, återbetalas hela summan undantaget kostnaden för förbehandlingen. Om det uppstår en positiv gravtest och härefter ett tidigt missfall, återbetalas också hela summan.

Återbetalning vid garantipris

Om ingen graviditet uppstår, återbetalas hela summan undantaget kostnaden för förbehandlingen. Om det uppstår en positiv gravtest och härefter ett tidigt missfall, återbetalas också hela summan.

För vidare information vänligen kontakta vår klinik.