Information om covid-19 Livio Gärdet

 

Senast uppdaterad: 2021-11-08

Hur påverkas du som patient av covid-19?

Folkhälsomyndigheten har bedömt att covid 19-situationen i samhället är så pass kontrollerad att man kan släppa på de flesta restriktionerna. Livio Gärdet tillråder dock fortsatt försiktighet då antal bekräftade fall av covid-19 ökar i Stockholm enligt rapport från regionen. Vi har tagit beslut om vissa lättnader men är fortsatt försiktiga för att skapa största möjliga trygghet för våra patienter och vår personal. All personal på Livio Gärdet är dubbelvaccinerade.

Tills vidare gäller:

  • Munskydd på patienter, oavsett vaccination
  • Munskydd eller visir på personal vid all nära patientkontakt
  • Eventuell partner bör nu åter delta vid nybesök och får gärna komma med vid graviditetsultraljud
  • Barn eller övriga anhöriga får inte följa med till kliniken, har du inte möjlighet till barnomsorg ber vi dig höra av dig till oss snarast för att boka om din tid
  • Både patienter och personal stannar som tidigare hemma vid symtom (även lindriga)

Boka om din tid om du har förkylnings- eller influensaliknande symtom

Patienter med symtom på förkylning och/eller luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en (gäller även vaccinerade) med symtom bokar om sin tid hos oss.

Om du är i behandling eller har en bokad tid

Det finns ingen anledning att skjuta upp din behandling om du är fullt frisk och inte har några symtom och det finns idag ingen evidens som visar på överföring av covid-19 genom assisterad befruktning. Vi uppmanar dig att så snart som möjligt innan ditt besök ta kontakt med oss om du:

  • har förkylnings- eller influensaliknande symtom (även lindriga) oavsett om du är vaccinerad eller inte
  • fortfarande inte är vaccinerad och har exponerats för covid-19

Stanna hemma tills du får kontakt med oss. Om du på grund av eventuella symtom inte kan komma till kliniken bokar vi om din tid. Vi debiterar inte avbokade besök.

Om du är gravid?

Gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan medföra en ökad risk för att barnet föds för tidigt. Man har hittills inte sett att covid-19 påverkar tidig graviditet/fosterutveckling. De flesta, även gravida, som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom. Gravida som insjuknar i covid-19 senare i graviditeten (efter v.20) löper dock ökad risk att få svår sjukdom. Störst risk för svår sjukdom föreligger hos de gravida med underliggande riskfaktorer: BMI >30, ålder >35 år, hjärtkärlsjukdom, hypertoni, diabetes I och II, kronisk lung- eller njursjukdom. Som gravid gör du därför rätt i att vara extra försiktig.

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19. Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 12. Gravida med särskilda riskfaktorer enligt ovan kan rekommenderas vaccination tidigare. Om du har inlett din vaccination innan du blev gravid, eller visste om att du var gravid, rekommenderas du ta den andra dosen som planerat. Den andra dosen är viktig för ett bra och långvarigt skydd mot covid-19.

Ska jag vaccinera mig innan min IVF-behandling?

Stor erfarenhet finns nu från användning av mRNA vaccin (Comirnaty från Pfizer/BioNTech och Modernas vaccin) mot covid-19 hos gravida kvinnor och negativ inverkan på graviditet eller foster har inte kunnat visas. Följaktligen kan vaccinet ges till fertila kvinnor utan föregående graviditetstestning. Du kan påbörja behandling direkt efter avslutad vaccination, det vill säga dos 2.