Samtal Beteendevetare – Stödjande samtal

Stödjande samtal

Det är krävande att genomgå provrörsbefruktning eller donationsbehandling. Inte sällan innebär det att leva i en känslomässig berg- och dalbana där besvikelser och förhoppningar avlöser varandra. Dessutom är det inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig; ni ställs inför någonting som ni själva inte har så stora möjligheter att påverka, framtiden känns osäker och det är svårt att planera.

Vid samtal efter behandling som inte lett till graviditet önskar ganska många par återuppta försöken så snabbt som möjligt. Det kan dock vara betydelsefullt med en period av vila för att både kropp och psyke ska få hämta nya krafter.

Även om en behandling medför graviditet kan det finnas behov av stöd. Personalen på kliniken är van att bemöta par i liknande situationer som er såväl före, under som efter behandlingen. Det kan vara till hjälp att formulera och bearbeta känslor och tankar, antingen tillsammans eller var och en för sig. Vi på Livio kan hjälpa till med att hitta en psykologkontakt med stor erfarenhet av dessa frågor. Eventuella samtal bekostas av paret själva.

Samtal Beteendevetare – Psykosocial utredning

Vid vissa behandlingar (ex donerade spermier) så krävs ett eller oftast två samtal med beteendevetare innan behandlingen kan göras. Detta kallas en psykosocial utredning.

I de fall behandlingen behöver en psykologisk bedömning innan, kan du boka en tid själv nedan.

 

Charlotte af Ekenstam
Leg. psykolog
Mariatorget 1A
Stockholm
caepsykolog@gmail.com
0763-274179

Annika Mörner
Leg. psykolog och leg. psykoterapeut
Upplandsgatan 49
Stockholm
annika.morner@gmail.com
073-7086978

Magnus Sjöström
Socionom och leg. psykoterapeut
Bastugatan 14B
Stockholm
magnus@sjostromsvebeck.se
070-9855153