Äggfrysning – egendonation av ägg

Äggfrysning – egendonation av ägg

Äggfrys

Konsultation/utredning äggfrys
3 000kr

Stimulering och nedfrysning av äggceller

Första behandlingen
35 000 kr

Påföljande behandlingar
29 000 kr

Kostnader för provtagning och läkemedel tillkommer.

Frysförvaring efter 1 år
3 000 kr/år

IVF med ICSI

IVF med ICSI (tining, befruktning och återföring)
31 000 kr
Om tining sker i samband med färsk IVF-behandling tillkommer kostnaden för den färska IVF-behandlingen
10 000 kr

 

OBS! Måste ske innan fyllda 45 år