Äggdonation och dubbeldonation

Äggdonation och dubbeldonation

 

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.
Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Särskild prövning

Samtal med beteendevetare är obligatoriskt inför behandling, i regel utförs två samtal. Omfattas ej av landstingstaxa.
2 000 kr per samtal

Pregnancy slot/barnrätt

En donator får ge upphov till barn i sex familjer i Sverige. Pregnancy slot/barnrätt ger dig rätt till en sådan andel.
7 000 kr
Denna engångskostnad återbetalas med 6 000 kr om behandlingen ej leder till graviditet.

IVF-behandling med donerade ägg

89 000 kr

Dubbeldonation (behandling med både donerat ägg och spermie)

99 000 kr