IVF-behandling

Nedan finner du priser för våra olika IVF-behandlingar. I vissa fall finns det möjlighet att teckna ett avtal för tre IVF-behandlingar till ett fast pris. Detta sker i samråd med/beslutas alltid av patientansvarig läkare.

Läkemedelskostnader på apotek ingår ej i behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften maximalt 2 200 kr per 12-månaders period. Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort tillkommer.

Priserna gäller från April 2019. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Uteblivet besök som ej anmälts innan 24 timmar debiteras med 350 kr. OBS, fr o m 1 september 2020 debiteras uteblivet besök med 400 kr enl beslut av Regionfullmäktige!

 

IVF/ICSI-behandling

-Standard IVF eller ICSI (microinjektion) 39 000 kr
-Nedfrysning av embryon, se nedan

Paket

3-avtal <35 år

Engångskostnad för upp till tre IVF-behandlingar. Läkemedel ingår ej.
Se separat avtal.

69 000 kr

 

3-avtal 35-38 år

Engångskostnad för upp till tre IVF-behandlingar. Läkemedel ingår ej.
Se separat avtal.

76 000 kr

 

3-avtal 39-41 år

Engångskostnad för upp till tre IVF-behandlingar. Läkemedel ingår ej.
Se separat avtal.

79 000 kr

 

Nedfrysning och frysförvaring av embryon i 1 år

Vid enstaka behandling 4 000 kr

Ingår vid ett tillfälle vid tecknat 3-avtal.

Därefter 3 000 kr/år

 

Återförande av fryst embryo -FET

Återförande av embryo som tinats från en tidigare IVF-behandling

18 000 kr

 

IVF-behandling som ej leder till äggplockning

Debiteras med 3000 kr för ultraljud och administrativ avgift

 

IVF-behandling som inte leder till återföring av embryo

Återbetalas med 50% första gången. Om eventuell påföljande behandling återigen inte leder till återföring av embryo, sker ingen återbetalning.