IVF-behandling

Nedan finner du priser för våra olika IVF-behandlingar. I vissa fall finns det möjlighet att teckna ett avtal för tre IVF-behandlingar till ett fast pris. Detta sker i samråd med/beslutas alltid av patientansvarig läkare.

Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort samt läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften maximalt 2 200 kr per 12-månaders period.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

IVF/ICSI-behandling

Behandlingen omfattar ett återförande

42 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar < 35 år Engångskostnad för upp till tre IVF-behandlingar. Läkemedel ingår ej. Se separat avtal.

80 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar 35-38 år Engångskostnad för upp till tre IVF-behandlingar. Läkemedel ingår ej. Se separat avtal.

84 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar 39-41 år Engångskostnad för upp till tre IVF-behandlingar. Läkemedel ingår ej. Se separat avtal.

88 000 kr

IVF med donerade spermier efter äggfrysbehandling

40 000 kr

Återförande av frysförvarade embryon från tidigare IVF-behandling

20 000 kr

Nedfrysning och frysförvaring av embryon i 1 år

Vid enstaka behandling
3 000 kr

Ingår vid ett tillfälle vid tecknat 3-avtal.
Därefter 3 000 kr/år

IVF-behandling som ej leder till äggplockning

Debiteras med 3000 kr för ultraljud och administrativ avgift

IVF-behandling som inte leder till återföring av embryo

Återbetalas med 50% första gången. Om eventuell påföljande behandling återigen inte leder till återföring av embryo, sker ingen återbetalning.