Donationsbehandlingar – insemination och IVF

Donation tillämpas vid infertilitet som beror på t ex avsaknad av ägg eller spermier samt för lesbiska par och ensamstående kvinnor. Vid donation kan både insemination och IVF tillämpas som behandlingsmetoder.

Sedan den 1 januari 2019 kan alla kliniker inom Livio enligt lag i Sverige utföra både insemination och IVF-behandling med donerade spermier samt IVF-behandling med donerade ägg. Livio IVF-klinikken Oslo och Livio Reykjavik utför både insemination och IVF-behanding med donerade spermier. Särskilda regler för gametdonation i övrigt gäller på Island och Norge.