Kvalitet

Kvalitet – ett centralt begrepp

På Livio Fertilitetscentrum Göteborg har kvalitet alltid varit ett centralt begrepp. Att vi var tidigt ute med att systematiskt arbeta med kvalitetssystem är därför ingen tillfällighet. Vi handskas med det som ska bli liv, vilket ger oss en ödmjukhet och beslutsamhet att göra alla moment så bra som möjligt med vår tids kunskap. Vi vet att med hög ambition, hög säkerhet, ordning och reda gör vi ett gott arbete med patienten i centrum.

Kvalitetsstandard

Vi har valt att arbeta med ISO-standarder som är internationellt accepterade. Livio Fertilitetscentrum Göteborg var den första IVF-klinik i Sverige som certifierades enligt ISO 9001 år 2002. Vårt laboratorium ackrediterades enligt ISO 17025 år 1998 som det första IVF-laboratorium i Europa och 2007 enligt den nya standarden ISO 15189. Syftet med ackrediteringen, som är frivillig, är att våra par skall tillförsäkras högt ställda kvalitetskrav på de metoder vi använder.

 

Våra ackrediterade metoder

Vi är ackrediterade för metoderna spermaanalys och odling av embryon dag 0-6 (se länk Våra ackrediterade metoder).