Fertilitetsutredning

Nedanstående priser gäller från 1 mars 2016.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Fertilitetsutredning

Inkluderar läkarbesök, spermaprov och blodprover

4 000 kr

Undersökning av äggledarna och livmoder med kontrastultraljud (HSSG)

1 500 kr

Undersökning av livmoder med koksaltsultraljud (HSS)

1 000 kr