Fertilitetsutredning

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Vi har avtal med Stockholms läns landsting

Fertilitetsutredningar som är landstingsfinansierade  kostar

350 kr per person och besök, frikort gäller.

Privat fertilitetsutredning

Inkluderar läkarbesök, spermaprov och blodprover

4 000 kr

Undersökning av äggledarna och livmoder med kontrastultraljud (HSSG)

2 000 kr

Undersökning av livmoder med koksaltsultraljud (HSS)

1 500 kr