Insemination

AID/ inseminationsbehandling med donerade spermier

Samtal med beteendevetare

Samtal är obligatoriskt via oss inför behandling med donerade spermier. Omfattas ej av landstingstaxa.

Pregnancy slot/barnrätt

7 000 kr

Denna återbetalas med 6 000 kr om behandlingen ej leder till graviditet.

Kostnad insemination med donerade spermier

15 000 kr

Paket om 4 inseminationer

45 000 kr

Insemination med parets egna spermier, naturlig cykel

7 000 kr

Insemination med parets egna spermier, stimulerad cykel

9 000 kr