Insemination o D-IVF

AID/ inseminationsbehandling med donerade spermier

Samtal med beteendevetare

Samtal är obligatoriskt via oss inför behandling med donerade spermier. Omfattas ej av landstingstaxa.

Pregnancy slot/barnrätt

7 000 kr

Denna återbetalas med 6 000 kr om behandlingen ej leder till graviditet.

Kostnad insemination med donerade spermier

15 000 kr

Paket om 4 inseminationer

45 000 kr

Insemination med parets egna spermier, naturlig cykel

7 000 kr

Insemination med parets egna spermier, stimulerad cykel

9 000 kr

D-IVF

IVF med donerade spermier är ännu ej aktuellt på Livio Kungsholmen. Ansökan om att få kunna erbjuda detta ligger hos IVO och vi inväntar svar.
För mer information var god ring oss på 08 684 57 200

IVF/ICSI med donerade spermier

49 000 kr

Paket om 3 behandlingar <39 år

98 000 kr

Paket om 3 behandlingar >39 år

105 000 kr