IVF-behandling

Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort samt läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften på apoteket maximalt 2 200 kr per 12-månaders period.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Nybesök inför provrörsbefruktning

1 000 kr

Återbesök inför provrörsbefruktning

800 kr

IVF/ICSI-behandling

Behandlingen omfattar ett återförande.

39 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar <35år

Detta kräver att kvinnan ej fyllt 35 år och att alla behandlingar är utförda efter varandra utan uppehåll inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg.
Infrysning av befruktade ägg ingår i priset 1 gång,  därefter 5000kr/ nedfrysning efter färsk behandling. Behandlingsserien är avslutad då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

69 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar <39år

Detta kräver att kvinnan ej fyllt 39 år och att alla behandlingar är utförda efter varandra utan uppehåll inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg.
Infrysning av befruktade ägg ingår i priset 1 gång,  därefter 5000kr/ nedfrysning efter färsk behandling. Behandlingsserien är avslutad då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

76 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar 39-41 år

Paket för par där kvinnan är 39-41 år och att alla behandlingar är utförda efter varandra utan uppehåll inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg.
Infrysning av befruktade ägg ingår i priset 1 gång, därefter 5000kr/ nedfrysning efter färsk behandling. Behandlingsserien är avslutad då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

79 000 kr

Återföranden av frysförvarade embryon

18 000 kr

Infrysning och förvaring av embryon i upp till 5 år

5 000 kr

Förvaring av embryon i ytterligare 5 år:
5000 kr vid engångsdebitering  alternativ 3000 kr/år vid årlig debitering.