Övriga behandlingar, undersökningar och prover

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Kirurgisk spermieaspiration (PESA/TESA)

7 000 kr

Makeinsemination (AIH)

Naturlig cykel
7 000 kr
Stimulerad cykel
9000 kr

Ovulationsstimulering

3 000 kr

FSH-stimulering

5 000 kr

Hormonanalys, AMH/prov

1 000 kr

Enstaka blodprov

150 kr

Ultraljud för patienter i behandling på en annan klinik. Detta erbjuds för våra tidigare patienter och i mån om tid.

1 500 kr

Virusscreening HIV, Hepatit B+C för patienter i behandling på en annan klinik. Detta erbjuds för våra tidigare patienter och i mån om tid.

900 kr

Kontroll av Zika-virus (efter samtal med oss),
för patienter/par i behandling. Priser utifrån labprocedurer

1700 kr – 7000kr + transportkostnad 1000kr/par