Spermiedonation med kort väntetid

Spermiedonationsbehandling

Livio-gruppen är stolta över att kunna erbjuda spermiedonationsbehandlingar med hög kvalitet och korta eller inga väntetider efter utredning. Spermiedonation erbjuds till par och ensamstående kvinnor där spermier av olika orsaker saknas eller i de fall där behandling med egna spermier inte givit embryon med tillräcklig kvalitet och någon annan behandling inte är möjlig. Spermiedonation kan också övervägas då ena parten bär på anlag till svår ärftlig sjukdom.

Mottagarens eller mottagarparets behandling

Vid spermiedonation använder man spermier som varit frysta i minst sex månader, för att säkerställa att spermierna är smittfria från virus. Spermier tinas och behandlingen sker genom insemination eller IVF. Inseminationen sker på ägglossningsdagen i normal menstruationscykel eller i hormonbehandlad cykel.

Vid IVF-behandling med donerade spermier får kvinnan först genomgå hormonbehandling som stimulerar äggmognaden. Med hjälp av ultraljud undersöks äggstockarna för att bedöma hur många äggblåsor som mognat. Efter cirka 12-14 dagar punkteras äggblåsorna i lokalbedövning och äggen sugs ut. Kvinnan får vila ut och kan sedan gå hem efter någon timme.

Äggcellerna befruktas direkt med tinade spermier från donatorn. Befruktning sker med antingen IVF eller ICSI-metod. Embryoåterföring sker två till fem dagar efter befruktningen. Embryon som ej används för behandling direkt kan frysförvaras och användas vid senare tillfälle.

Kontakta oss gärna

Ni är välkomna att kontakta oss för att få mer information eller svar på era frågor, eller boka tid för ett besök på någon av våra kliniker tillsammans med en av våra sjuksköterskor innan ni bokar en läkartid.