Vår historia

Livio Fertilitetscentrum Malmö som tidigare hette IVF-kliniken CuraÖresund, bildades 2012 efter att IVF Sverige, den största IVF-verksamheten i Norden, förvärvat IVF-kliniken Öresund. Inom koncernen fanns då redan IVF-kliniken Cura. IVF-kliniken CuraÖresund är idag en av de största IVF-klinikerna i Sverige.

Livio Fertilitetscentrum Malmö har med sin spjutspetskompetens inom fertilitet och reproduktiv hälsa samt internationellt goda resultat, ett högt anseende. Genom att tillvarata den stora erfarenhet som finns vid de båda enheterna har nu ännu bättre möjligheter att hjälpa barnlösa par med alla tillgängliga och framtida behandlingsmetoder, samt alltid kunna erbjuda det bästa omhändertagande.