Psykoterapeuter

En fertilitets behandling kan vara väldigt påfrestande att genomgå. För en del kan det kännas bra att kunna sitta ner och få professionellt stöd i denna process.

I de fall man önskar genomgå behandling med donerade spermier går man genom en psykosocialutredning innan behandlingen kan starta. Detta framförallt för att tillgodose barnperspektivet.

Vi samarbetar med St:Lukas i Malmö dit ni gärna får vända er. Ni når dem på tel. 040-973726 (expedition). Ni får gärna besöka deras hemsida

St:Lukas finns även i Helsingborg på tel. 042 – 18 22 28 och i Lund på tel. 046 – 14 12 13