Till dig som vill få information om ditt genetiska ursprung

Du som vet om eller tror att du tillkommit efter en donationsbehandling på Livio Umeå eller IVF-kliniken Umeå är välkommen att kontakta oss för att få information om ditt genetiska ursprung eller rådgivning kring detta.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna kontrollera om det finns några uppgifter om detta. Om det finns information så kontaktar vi dig för att under ett besök hos oss för att få information om vad som finns antecknat i donatorns särskilda journal, och om du önskar även information om donatorns identitet. Besöket är kostnadsfritt och du behöver legitimera dig. Anhörig får följa med utifrån ditt önskemål men inledningsvis är samtalet alltid enskilt.

Varmt välkommen att ringa oss på telefon 090-785 91 59.