Ägg/spermiedonation behandling

Nedanstående priser gäller från 1 september 2020.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Eventuella  läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften. Vid transport av könsceller tillkommer transportkostnad samt administrativ avgift.

Uppstartsbesök inför behandling med donerade spermier

1 500-7 500 kr

Uppstartsbesök inför behandling med donerade ägg

1 500 – 7 500 kr

Insemination med donerade spermier inkl. hormonstimulering

15 000 kr

IVF-behandling med donerade spermier, se avtal.

49 000 kr*

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar med donerade spermier, kvinna under 39 år

Beviljas av läkare på kliniken, se avtal.

98 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar med donerade spermier, kvinna 39-41 år

Beviljas av läkare på kliniken, se avtal.

105 000 kr

IVF-behandling med donerade spermier, frysta oocyter

38 000 kr*

Infrysning av embryon

3 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift embryon år 2 – 10

3 000 kr

Äggdonationsbehandling

Kostnad för utredning/behandlingsuppstart tillkommer. Frysförvaring av embryon tillkommer. Kontakta kliniken för prisuppgift.

89 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon

19 000 kr

*Not:Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas har paret ett tillgodohavande på 75% av betalad behandlingskostnad om inte ägguttag kan göras eller 25% om ingen embryoåterföring kan göras. Tillgodohavandet baseras på priset för den enskilda IVF-/ICSI-behandlingen eller IVF-behandling i ostimulerad cykel, ej övriga eventuella tjänster som paret kan ha nyttjat. Avgift för frysning och förvaring av embryon tillkommer.