Ägg/spermiedonation behandling

Nedanstående priser gäller från 15 oktober 2020.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Eventuella  läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften. Vid transport av könsceller tillkommer transportkostnad samt administrativ avgift.

Uppstartsbesök inför behandling med donerade könsceller

1 500-7 500 kr

Insemination med donerade spermier inkl. hormonstimulering (AID)

20 000 kr

IVF-behandling med donerade spermier.

54 000 kr*

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar med donerade spermier, kvinna under 39 år

Beviljas av läkare på kliniken.

103 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar med donerade spermier, kvinna 39-41 år

Beviljas av läkare på kliniken.

110 000 kr

IVF-behandling med donerade spermier, frysta oocyter

43 000 kr*

Infrysning av embryon

3 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift embryon år 2 – 10

3 000 kr

Äggdonationsbehandling

Kostnad för utredning/behandlingsuppstart tillkommer. Frysförvaring av embryon tillkommer. Kontakta kliniken för prisuppgift.

89 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon

19 000 kr

*Not:Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas har paret ett tillgodohavande på 75% av betalad behandlingskostnad om inte ägguttag kan göras eller 25% om ingen embryoåterföring kan göras. Tillgodohavandet baseras på priset för den enskilda IVF-/ICSI-behandlingen eller IVF-behandling i ostimulerad cykel, ej övriga eventuella tjänster som paret kan ha nyttjat. Avgift för frysning och förvaring av embryon tillkommer.

Allmänna villkor

Med IVF-behandling avses uthämtande av ägg, befruktning och återförande av befruktade ägg (embryon). Om behandlingen avbryts, se ditt avtal. IVF-behandling inkluderar normala ingrepp i samband med provrörsbefruktning. Åtgärder som inte inkluderas är exempelvis operativt uthämtande av spermier ur testikeln (PESA/TESE).

Betalningsvillkor: betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Faktura skickas ut vid stimuleringsstart. Vid provrörsbefruktning ska betalning ske före äggaspiration.  Eventuell kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår ej i behandlingsavgiften.  Alla kostnader för medicinering i samband med hormonstimulering betalas av patienten. Dessa kostnader täcks till viss del av högkostnadsskyddet för dig som är ansluten till svenska försäkringskassan.