Bruttolöneavdrag

Viktig information till våra patienter angående bruttolöneavdrag

Regeringen har föreslagit att ta bort möjligheten till bruttolöneavdrag/löneväxling för privat sjukvård. Detta skulle innebära att patienter från och med den 1 juli 2018 inte längre kan göra bruttolöneavdrag på IVF eller andra fertilitetsbehandlingar. Ett formellt beslut är fortfarande inte fattat men skulle lagändringen träda i kraft är det viktigt att din behandling och det eventuella avdraget är helt genomfört innan den 1 juli 2018 för att debitering med full skattefördel ska kunna göras.

För er som är anslutna till Benify så upphör möjligheten till delbetalningar redan den 1 mars. Sedan gäller betalning på en lön fram till den 30 april 2018 och efter detta går det inte längre att beställa våra behandlingar via Benify.  

 

Fram till och med den 30 april:

Genom bruttolöneavdrag finns möjlighet att spara 30-55 % av kostnaden!

Arbetsgivaren har rätt att bekosta sjukvård som inte är offentligt finansierad. Förmånen är skattefri men inte avdragsgill för arbetsgivaren. Här finns inget som hindrar att arbetsgivaren efter överenskommelse gör ett bruttolöneavdrag för den anställde för att kompensera sig för kostnaden. Bruttolöneavdrag är ingen rättighet för arbetstagaren, det är upp till arbetsgivaren att själv besluta om bruttolöneavdrag skall godkännas. Det är alltså inte heller något som vi på Livio Fertilitetscentrum Umeå kan besluta om; utan vi vill enbart informera om möjligheten.

Om du får godkänt bruttolöneavdrag betalar din arbetsgivare IVF-behandlingen och gör därefter avdrag på din bruttolön under överenskommen tid. Som anställd slipper du bekosta din IVF-behandling med skattade medel. Du kan spara upp till 55 % av kostnaden eftersom din skatt blir lägre med sänkt bruttolön. Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter på behandlingsavgiften då det är en skattefri förmån.

Den faktiska kostnaden för den anställde beror på månadslönens storlek (p.g.a. brytpunkterna för statlig skatt).

Exempel:
Om den anställde har en månadslön under brytpunkten (34 500 kr månadslön år 2012) blir den faktiska kostnaden ca 30 000 (behandlingskostnad) x 0,70 = 21 000 kronor. Den anställde sparar därmed 9 000, d v s besparingen blir 30 %.

Vid högre skattesats blir besparingen högre (samma % av behandlingspriset som den anställdes skattesats). Det finns inget som hindrar att den anställde och arbetsgivaren kommer överens om en avbetalning av behandlingen.

V g se nedanstående länk till Skatteverkets hemsida angående bruttolöneavdrag för IVF-behandlingar.

Skatteverkets information om bruttolöneavdrag

I Skatteverkets skrivning angående bruttolöneavdrag för IVF står det att: ”behandlingen till den del den riktar sig mot den anställdes partner alltid är att se som en skattepliktig förmån”. Detta har föranlett oss att i en skrivelse till Skatteverket påpeka problemet om hur behandlingskostnaden skall fördelas. Skatteverket har svarat att de inget har att invända mot att kostnaden för provrörsbefruktning fördelas jämnt mellan parterna.

Det är alltså möjligt för var och en att få halva behandlingskostnaden betald via bruttolöneavdrag. Om båda parterna får tillåtelse till bruttolöneavdrag hos sina respektive arbetsgivare kan hela behandlingskostnaden betalas via bruttolöneavdrag.

Skatteverket skriver vidare i sitt svar att:

En arbetsgivare kan betala hela behandlingen inom den privata vården och redovisa halva beloppet som en skattefri löneförmån och halva beloppet som en skattepliktig indirekt löneförmån för den part som är anställd hos honom.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Har du frågor kring bruttolöneavdraget är du välkommen att vända dig till Inger Nilsson på tel 090-785 91 59 eller e-post umea@livio.se.

Nedan finns formuläret du måste fylla i för att ansöka om Bruttolöneavdrag.
Samma blankett används även om arbetsgivaren väljer att stå för hela kostnaden utan att göra bruttolöneavdrag.

Du finner blanketterna att fylla i avseende bruttolöneavdrag här: