Fertilitetsutredning

Nedanstående priser gäller från 1 juni 2018.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. För boende inom Västerbottens läns landsting sker landstingsfinansierade infertilitetsutredningar vid Barnlöshetsmottagningen, Kvinnokliniken Skellefteå lasarett. Mer information hittar du här www.1177.se eller ring 0910-77 15 15. För boende inom övriga landsting gäller att landstingsfinansierade utredningar sker vid respektive kvinnoklinik. Kontakta närmaste kvinnoklinik för närmare besked och information. Paret betalar sedvanlig patientavgift för varje besök, d.v.s. i regel 400 kr/par.

Fertilitetsutredning

Inkluderar läkarbesök, spermaanalys, hormonprover.

2 500 – 6500 kr

Undersökning av äggledarna med kontrast (HSSG)

2 000 kr

Spermaanalys inklusive återkoppling

2 500 kr