IVF-behandling

Nedanstående priser gäller från 24 januari 2020.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Eventuella läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften.

IVF-behandling/IVF-behandling mikroinjektion (ICSI), se avtal

39 000 kr*

Infrysning av embryon

3 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift embryon år 2 – 10

3 000 kr

Operativt uthämtande av spermier (PESA/TESA)

9 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift spermier efter PESA/TESA år 2 – 10

3 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon

18 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar, kvinna under 39 år

Beviljas av läkare på kliniken, se avtal.

76 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar, kvinna 39-41 år

Beviljas av läkare på kliniken, se avtal.
79 000 kr
*Not: Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas har paret ett tillgodohavande på 75 % av betalad behandlingskostnad om inte ägguttag kan göras eller 25 % om ingen embryoåterföring kan göras. Tillgodohavandet baseras på priset för den enskilda IVF-/ICSI-behandlingen eller IVF-behandling i ostimulerad cykel, ej övriga eventuella tjänster som paret kan ha nyttjat. Avgift för frysning och förvaring av embryon tillkommer.

Allmänna villkor

Med IVF-behandling avses uthämtande av ägg, befruktning och återförande av befruktade ägg (embryon). Om behandlingen avbryts, se ditt avtal. IVF-behandling inkluderar normala ingrepp i samband med provrörsbefruktning. Åtgärder som inte inkluderas är exempelvis operativt uthämtande av spermier ur testikeln (PESA/TESE).  Betalningsvillkor: Full betalning med betalkort senast på behandlingsdag. Alla kostnader för medicinering i samband med hormonstimulering betalas av patienten. Dessa kostnader täcks av högkostnadsskyddet för dig som är ansluten till svenska försäkringskassan, varför kostnaden under en 12-månadersperiod inte överstiger 2 200 kronor.