IVF-behandling

Nedanstående priser gäller från 1 juni 2018.

Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort samt läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

IVF-behandling

*Not: Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas har paret ett tillgodohavande på 75 % av betalad behandlingskostnad om inte ägguttag kan göras eller 25 % om ingen embryoåterföring kan göras. Tillgodohavandet baseras på priset för den enskilda IVF-/ICSI-behandlingen eller IVF-behandling i ostimulerad cykel, ej övriga eventuella tjänster som paret kan ha nyttjat. Avgift för frysning och förvaring av embryon tillkommer.

38 000* kr

IVF-behandling med mikroinjektion (ICSI)

*Not: Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas har paret ett tillgodohavande på 75 % av betalad behandlingskostnad om inte ägguttag kan göras eller 25 % om ingen embryoåterföring kan göras. Tillgodohavandet baseras på priset för den enskilda IVF-/ICSI-behandlingen eller IVF-behandling i ostimulerad cykel, ej övriga eventuella tjänster som paret kan ha nyttjat. Avgift för frysning och förvaring av embryon tillkommer.

38 000* kr

Frysning och förvaring av embryon i upp till 5 år

4 000 kr

Operativt uthämtande av spermier (PESA/TESA)

9 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon

17 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar

Detta kräver att kvinnan ej fyllt 39 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

76 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar för kvinnor 39-41 år

Detta kräver att kvinnan ej fyllt 42 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.
79 000 kr

Allmänna villkor

Med IVF-behandling avses uthämtande av ägg, befruktning och återförande av befruktade ägg (embryon). Om behandlingen avbryts vid något tillfälle före återförande av embryo återbetalas en del av kostnaden. IVF-behandlingen inkluderar normala ingrepp i samband med provrörsbefruktning. Åtgärder som inte inkluderas är exempelvis operativt uthämtande av spermier ur testikeln (PESA/TESE).  Betalningsvillkor: Full betalning med betalkort senast på behandlingsdagen. Alla kostnader för medicinering i samband med hormonstimulering betalas av patienten. Dessa kostnader täcks av högkostnadsskyddet för dig som är ansluten till svenska försäkringskassan, varför kostnaden under en 12-månadersperiod inte överstiger 2 200 kronor.