Nedfrysning av könsceller

Nedanstående priser gäller från 1 juni 2018.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.
Vid transport av könsceller tillkommer transportkostnad samt administrativ avgift. Läkemedelskostnad tillkommer – högkostnadskort gäller ej.

Konsultation/utredning inför nedfrysning av äggceller

5 000 kr

Stimulering och nedfrysning

30 000 kr

 

IVF-behandling med frysta oocyter

25 000 kr

IVF-behandling med frysta oocyter, donerade spermier

37 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift äggceller (efter 1 år)

3 000 kr

 

Frysning och förvaring av spermier i 1 år

4 500 kr

Årlig frysförvaringsavgift spermier (från år 2)

1 000 kr