Resultat 2016-2017

IVF-behandlingar (IVF/ICSI) <38 år 38-39 år >=40 år
Antal ägguttag 794 127 183
Antal embryoåterföranden 681 106 170
Andel återföranden med 1 embryo 87% 79% 60%
Andel graviditeter per återförande 44,6% 34,0% 26,5%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 35,5% 26,4% 15,9%
Andel tvillinggraviditeter 1,7% 0,0% 0,0%
 

IVF-behandlingar med donerade ägg (IVF/ICSI)

<38 år 38-39 år >=40 år
Antal embryoåterföranden 18 11 34
Andel återföranden med 1 embryo 83% 64% 68%
Andel graviditeter per återförande 33,3% 45,5% 47,1%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 11,1% 45,5% 32,4%
Andel tvillinggraviditeter 0,0% 0,0% 0,0%
 

IVF-behandlingar med frysta, tinade embryon

<38 år 38-39 år >=40 år
Antal embryoåterföranden 433 57 86
Andel embryoåterföranden med 1 embryo 96% 98% 98%
Andel graviditeter per återförande 48,5% 40,4% 39,5%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 36,5% 33,3% 23,3%
Andel tvillinggraviditeter 5,3% 7,7% 0,0%
 

IVF-behandlingar med donerade spermier (IVF/ICSI)

<38 år 38-39 år >=40 år
Antal ägguttag 79 23 32
Antal embryoåterföranden 76 22 24
Andel återföranden med 1 embryo 79% 68% 67%
Andel graviditeter per återförande 47,4% 36,4% 16,7%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 34,2% 31,8% 12,5%
Andel tvillinggraviditeter 3,8% 0,0% 0,0%