Barnløshet

Når et par har forsøkt å bli gravide i ett år eller mer, defineres det som ufrivillig barnløshet. Hvert 7. par rammes av problemet. Ca. 1/3 av årsakene ligger hos kvinnen, 1/3 hos mannen og 1/3 hos begge.

Hos kvinnen kan årsaken til infertilitet blant annet være:

  • Tette eggledere
  • Endometriose(livmorslimhinne) utenfor livmoren
  • Eggløsningssvikt

Hos mannen kan årsaken til infertilitet blant annet være:

  • Nedsatt sædkvalitet
  • Tette sædledere
  • Immunologiske effekter (antistoff mot egne spermier)
  • Hormonelle forstyrrelser

Alder samt livsstilsfaktorer som overvekt/undervekt, stress, røyking og alkohol spiller også inn. Noen ganger er årsaken uforklarlig. Uforklarlig infertilitet vil si at man ikke finner direkte årsak til problemet.

Ønsker du mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med oss.