Assistert befruktning

Assistert befruktning

Det er flere anerkjente metoder for assistert befruktning. IVF-Klinikken Oslo benytter følgende: IVF, ICSI, PESA/TESA, AIH, AID.