Assistert befruktning

Assistert befruktning

Det er flere anerkjente metoder for assistert befruktning. IVF-Klinikken Oslo benytter følgende: IVF, ICSI, TESE/TESA , AIH, AID.

In Vitro Fertilisering (IVF)

IVF står for “In Vitro Fertilisering” eller befruktning utenfor kroppen. Dette er kjernen til assistert befruktning. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager.
Les mer om In Vitro Fertilisering (IVF)…

Spermieinjeksjon (ICSI)

ICSI står for “IntraCytoplasmatiskSpermInjeksjon”, dvs. at en sædcelle injiseres direkte inn i egget. Dette er en versjon av assistert befruktning spesielt godt egnet for tilfeller med nedsatt spermakvalitet.
Les mer om spermieinjeksjon (ICSI)…

Spermieekstraksjon (TESE/TESA)

TESE/TESA står for ”Testikulær Sperma Ekstraksjon/ Aspirasjon”, dvs. at sædcellene hentes direkte ut fra testiklene. Dette inngrepet gjøres i samarbeid med Urologisk Avdeling på Volvat Medisinske Senter og brukes der det ikke finnes sædceller, f.eks. etter et tidligere steriliseringsinngrep hos mannen.
Les mer om spermieekstraksjon (TESE/TESA)…

Partnerinseminasjon (AIH)

AIH vil si Inseminasjon med partnerens sæd settes inn i kvinnes livmor er den enkleste form for assistert befruktning. Dette kan gjøres dersom kvinne har åpne eggledere. Sædprøven behandles slik at en får fram de beste spermiene som så settes inn i kvinens livmor via et kateter gjennom skjeden. Dette kan gjøres i en naturlig menstruasjonssyklus ved eggløsningen eller det kan gis en lett hormonstimulering.
Les mer om partnerinseminasjon (AIH)…

Inseminasjon med donorsæd (AID)

Inseminasjon med donorsæd. Dette kan gjøres i en naturlig menstruasjonssyklus ved eggløsningen eller etter en lett hormonstimulering. Donorsæd kan også benyttes ved IVF når indikasjon foreligger.
Les mer om inseminasjon med donorsæd (AID)…