Partnerinseminasjon (AIH)

Partnerinseminasjon (AIH)

Inseminasjon med partnerens sæd i kvinnes livmor er den enkleste form for assistert befruktning. Dette kan gjøres dersom kvinne har åpne eggledere.

Inseminasjon er en metode der partnerens sæd sprøytes inn i livmor gjennom livmorhalsen ved bruk av en tynn og myk plast kateter.Det kan gjøres i en naturlig syklus eller etter mild eggstokkstimulasjon. Det er nødvendig med nøyek ontroll av eggløsningen. Det er en metode som kan være første valg der paret opplever problemer med å gjennomføre samleie. I blant kan det forsøkes hos yngre par før mer avanserte metoder tas i bruk.

Beste resultat fås når det brukes donorsæd. Partner inseminasjon har mindre verdi for par som har gjort mange hjemme forsøk uten resultat. Sjansen forbedres lite for et par med ukjent årsak for sin barnløshet. I slike tilfeller vil IVF eller ICSI gi bedre resultater.

Kvinnens alder har betydning som ellers ved behandling for ufrivillig barnløshet. Graviditetsprosent er ca. 10% per forsøk.