Spermieekstraksjon – TESE/TESA-behandling

Spermieekstraksjon (TESE/TESA)

TESE, TESA og PESA er behandlingsformer som brukes når det ikke finnes brukbare sædceller i ejakulatet, men hvor det har blitt påvist brukbare sædceller i selve testis eller pungen ved testikkel biopsy eller aspirasjon. Behandlingen gjøres både for par der mannen tidligere har blitt sterilisert – og for disse parene gir behandlingen spesielt gode resultater – og for par der det hos mannen ikke er sædceller i ejakulatet selv om han ikke er sterilisert. Resultatet for siste gruppen er dårligere enn for par der mannen har blitt sterilisert. Sædcellene fjernes direkte fra testikkelen (TESE/TESA) eller fra pungen (PESA) ved aspirasjon eller biopsi metoder. Videre behandling er ICSI.

TESE/TESA-behandling

Hormonell behandling av kvinnen

Ved IVF brukes i hovedsak to behandlingsformer:

Agonistbehandling og Antagonistbehandling.

Bivrkninger

Medikamentene som brukes gir vanligvis lite bivirkninger

Langtidsrisiko

På nåværende tidspunkt finnes det ingen holdepunkter for at IVF-behandling medfører noen fare for kvinnen senere i livet, som f.eks. kreftsykdommer.

Tilbakeplassering av befruktede egg

Eggene oppbevares på laboratoriet under trygge forhold i opptil 5 dager før tilbakeføring. Befruktede egg plasseres tilbake i livmoren etter 2 til 5 dager

Nedfrysing

Det kan bli aktuelt å forsøke nedfrysing av overtallige befruktede egg. Bare egg med god kvalitet kan forventes å tåle nedfrysing og opptining.

Sikkerhet

Vi har strenge sikkerhetsrutiner på avdelingen for å unngå bytting av egg, sædceller og befruktede egg mellom pasienter.

Psykiske faktorer

For enkelte par kan behandlingen medføre psykiske belastninger.

Livsstilsfaktorer

Der er mange livsstilsfaktorer som spiller inn bl.a overvekt, undervekt og røyking.

Samtykke

De ulike behandlingene har hvert sitt samtykkeskjema som paret må underskrive.

Sivil status

Loven om medisinsk bruk av bioteknologi krever at par som behandles er gift, har inngått partnerskap eller er stabile samboere som bor under ekteskapslignende forhold.