Spermieinjeksjon – ICSI-behandling

Spermieinjeksjon (ICSI)

ICSI er en behandlingsform som brukes når mannen har sterkt nedsatt spermakonsentrasjon i ejakulatet, eller et høyt antall abnorme sædceller. Det kan også bli aktuelt å bruke ICSI når befruktningsfrekvensen er nedsatt, dvs. dårlig befruktning under rutine IVF (In Vitro Fertilisering). Under en ICSI behandling finnes det frem en tilsynelatende god sædcelle for hvert egg hentet ut fra kvinnen. Sædcellen trekkes opp i en mikropipette. Mikropipetten føres inn i egget gjennom eggets ytre og indre hinner. Deretter sprøytes sædcellen inn i egget. Mikropipetten dras ut av egget, og inspeksjon av egget dagen etter vil antyde om befruktningen var vellykket eller ikke.

 

ICSI-behandling

Hormonell behandling av kvinnen

Det benyttes i hovedsak to behandlingsformer: Agonistbehandling og Antagonistbehandling.

Bivrkninger

Medikamentene som brukes gir vanligvis lite bivirkninger

Langtidsrisiko

På nåværende tidspunkt finnes det ingen holdepunkter for at IVF-behandling medfører noen fare for kvinnen senere i livet, som f.eks. kreftsykdommer.

Befruktning

Bekfruktning kan skje enten med ektefelles/samboer sæd eller med sæd fra donor.

Tilbakeplassering av befruktede egg

Eggene oppbevares på laboratoriet under trygge forhold i opptil 5 dager før tilbakeføring. Befruktede egg plasseres tilbake i livmoren etter 2 til 5 dager

Nedfrysing

Det kan bli aktuelt å forsøke nedfrysing av overtallige befruktede egg. Bare egg med god kvalitet kan forventes å tåle nedfrysing og opptining.

Sikkerhet

Vi har strenge sikkerhetsrutiner på avdelingen for å unngå bytting av egg, sædceller og befruktede egg mellom pasienter.

Psykiske faktorer

For enkelte par kan behandlingen medføre psykiske belastninger.

Livsstilsfaktorer

Der er mange livsstilsfaktorer som spiller inn bl.a overvekt, undervekt og røyking.

Sædkvalitet hos mannen

IVF-klinikken Oslo utfører sædanalyser. Dersom sædkvaliteten er svært nedsatt, kan det være hensiktsmessig med en kontroll hos en urolog på Volvat Medisinske Senter.

Samtykke

De ulike behandlingene har hvert sitt samtykkeskjema som paret må underskrive.

Sivil status

Loven om medisinsk bruk av bioteknologi krever at par som behandles er gifte, har inngått partnerskap eller er stabile samboere som bor under ekteskapslignende forhold.