Fertilitetsutredning

Den første tanken er ofte: «Hvorfor blir ikke vi gravide?». Det kan være individuelt hvor lang tid det tar innen en gnagende uro utvikler seg; at det må være noe som ikke stemmer. Når tvilen har slått rot, blir det viktig å få klarhet så fort som mulig.

Utredning

En fertilitetsutredning av barnløshet skal ha to formål. Først og fremst skal den kartlegge hva det er som ikke stemmer. Deretter skal funnene lede frem til en veiledning, om hva som kan gjøres for å hjelpe paret på vei mot målet; å få barn. Noe av det viktigste er at utredningen, og muligheten for å finne måter å løse problemet på, ikke tar mer tid enn absolutt nødvendig.

Utredning steg for steg

Vanligvis ringer paret til vårt sekretærkontor og ønsker å bestille en time hos en av våre gynekologer. Dere fyller så ut helseopplysningsskjema, der dere besvarer en rekke spørsmål som vi bruker i den videre utredningen. Om en utredning blir aktuell, skal du og din partner ta blodprøver og avlegge sædprøve.  Prøvene analyseres og et par uker etter prøvetaking kommer du og din partner til å ha en konsultasjonstime med en av våre leger. Sammen går dere igjennom prøveresultatet og helseopplysningsskjemaet. På dette tidspunktet gjøres det en vaginal ultralyd på kvinnen. Ved ultralydundersøkelsen ser legen på kvinnens livmor og eggstokker, for å bl.a. sammen med blodprøvene gjøre en bedømmelse av eggreserver og forutsetninger for å oppå graviditet.
Avhengig av resultatet av prøvene og undersøkelsen, og parets ønsker, går man i blant videre med ytterligere undersøkelser av livmor og eggledere. Dette kalles HSG (Hysterosalpingosonografi).
Under møtet med legen diskuteres ulike behandlingsalternativer, for å hjelpe paret med å oppnå graviditet. Dette avhenger av svarene man har fått fra utredningen.

Årsaken til uteblivende graviditet ligger i en tredjedel av tilfellene hos kvinne og i en tredjedel av tilfellene hos mannen. Det kan også være medvirkende årsaker hos begge. I ca en tredjedel av tilfellene går det ikke an å finne en forklaring på hvorfor paret ikke har blitt gravide.

Utredning av kvinnelig infertilitet

Det finnes flere årsaker til en uteblivende graviditet:

  • Sparsom eller uteblivende eggløsninger
  • Ikke-fungerende eggledere
  • Nedsatt eggstokkreserve
  • Medfødte missdannelser i livmoren
  • Alvorlig endometiose
  • Over- eller undervekt

For kvinner som har fyllt 41 år tilbys primært utredning av eggstokkreserven. Dette beror på at mange kvinner i denne alderen ikke lenger har egg som er befruktningsdyktige, selv om eggløsningene fungerer helt normalt. Fertilitetsbehandling blir da meningsløs, ettersom det ikke er mulig å korrigere befruktningsdyktigheten, selv med de mest avanserte metoder.

Utredning av mannlig infertilitet

Mannlig infertilitet kan bero på nedsatt produksjon av spermier, nedsatt mobilitet av spermier eller at transporten av spermier er satt ut av spill. I det siste tilfellet er det fullstendig fravær av sædceller i sædvæsken. Denne tilstanden kalles azoospermi.

Ved utredning av mannen inngår det alltid en spermaanalyse. Prøven bedømmes etter antall spermier og andelen mobile spermier. Om prøven ikke inneholder noen spermier, må man utvide utredningen. Hvis man mistenker obstruksjoner, forsøker man å hente spermier med en tynn nål i bitestikkelen (PESA). Om man mistenker at fraværet av spermier i sædvæsken skyldes nedsatt produksjon av spermier i testikkelen, tas en vevsprøve. Dette gjøres også med nålteknikk (TESE) fra testikkelen. Begge inngrepene gjøres under lokalbedøvelse og kan være aktuelt ved behandling av menn med ryggmargsskader eller diabetes. Om man finner spermier gjennom PESE/TESA, kan disse fryses for å anvende i en IVF-behandling.