Inseminasjon med donorsæd (AID)

IVF -klinikken Oslo tilbyr behandling med donor sæd. Vi var den første klinikken i Norge som kunne tilby behandling også til lesbiske par, fra og med 01.01.2009. Norsk lov forbyr foreløpig behandling av enslige kvinner.

Det kreves et klart samboerforhold som peker på et trygt og stabilt samliv. Det brukes sæd av en ikke-anonym sæddonor etter kravet stilt i Norsk lovgivning. Donor forblir anonymt for paret men barnet har rett til kunnskap om donorens identitet når han eller hun fyller 18 år.

IVF-klinikken Oslo bruker donorsæd som importeres fra utlandet. Sæd importeres fra veletablerte sædbanker som er gjennomregulert av EU direktiver. Sæddonor er nøye kontrollert for bærer av smittsomme sykdommer eller andre sykdommer og nøye kontrollert for funksjonell kvalitet.

Vi bruker følgende sædbank: Nordic Sperm Bank (European Sperm Bank).

Om dere ønsker flere barn med samme sæddonor kan donorsæd og barnerett reserveres til søskenforsøk.