IVF-behandling

In Vitro Fertilisering (IVF)

IVF betyr “In Vitro Fertilisering” eller befruktning utenfor kroppen. Dette er ryggmargen til assistert befrukting. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager

IVF betyr egentlig befruktning i “glass”. IVF er betegnelsen for behandlingen av ufrivillig barnløshet, som i 80-årene populært ble kalt for prøverørsbehandling. Befruktningen skjer faktisk ikke i glass og oftest ikke i prøverør.

Befruktningen av kvinnens egg med en av mannens sædceller skjer utenfor kvinnens kropp under nøye kontrollerte forhold. Ved hjelp av et mindre kirurgisk inngrep hentes det egg ut av eggstokkene. Tidspunktet bestemmes ut fra et beregnet tidsskjema.

Kvinnens egg og sæden fra mannen føres sammen i en væske som har en lignende sammensetning som kvinnens kroppsvæske. Egget, sæden, og etter hvert det befruktede egget, oppbevares ved 37° C i et inkubatorskap. Befruktingen skjer vanligvis innen 18 timer. Deretter plasseres det befruktede egget inn i livmoren på et tidspunkt som er tilnærmet lik naturens eget tidsskjema.

IVF blir iblant feilaktig betegnet som kunstig befruktning. Selve befruktningen skjer på en naturlig måte, og suksess er helt avhengig av sædcellenes egne naturlige krefter og befruktningsevner. Fordi sæd og egg hjelpes til å komme i nær kontakt med hverandre, blir behandlingen mer korrekt betegnet som en form for assistert befruktning.

Hvorfor velge IVF?

Det er mange gode grunner for at ektepar eller samboere velger å gjennomføre IVF. Noen kvinner har fått skader på sine eggledere, som hindrer egg og sæd i å møtes. Slike skader kan oppstå av forskjellige grunner. En ofte symptomløs underlivsbetennelse, en graviditet som fester seg utenfor livmoren eller sykdommen endometriose, kan skade egglederne slik at befruktning uteblir. I andre tilfeller kan det ha oppstått forstyrrelser i kvinnens hormonelle styring av eggløsningen. Også i slike tilfeller kan IVF være en god behandling for å oppnå normal modning og befruktning av kvinnens egg. IVF er bra behandling for uforklarlig barnløshet, der ingen sikkert årsak finnes.

Hos noen menn vil nedsatt sædkvalitet forhindre at sædceller finner veien gjennom livmoren til egget eller forhindre befruktningen. Da kan det være hensiktsmessig å plassere sædceller i nærheten av egget ved IVF. Ved sterkt nedsatt sædkvalitet kan eggene nå befruktes ved mikroinseminasjon (ICSI), der en enkelt sædcelle plasseres direkte inne i egget under mikroskopisk syn ved et “kirurgisk inngrep”. Barn født etter IVF utvikler seg på samme måte som barn ved naturlig befruktning.

IVF-behandling

Hormonell behandling av kvinnen

Ved IVF brukes i hovedsak to behandlingsformer: Agonistbehandling og Antagonistbehandling.

Bivrkninger

Medikamentene som brukes gir vanligvis lite bivirkninger

Langtidsrisiko

På nåværende tidspunkt finnes det ingen holdepunkter for at IVF-behandling medfører noen fare for kvinnen senere i livet, som f.eks. kreftsykdommer.

Befruktning

Bekfruktning kan skje enten med ektefelles/samboer sæd eller med sæd fra donor.

Tilbakeplassering av befruktede egg

Eggene oppbevares på laboratoriet under trygge forhold i opptil 5 dager før tilbakeføring. Befruktet egg plasseres tilbake i livmoren etter 2 til 5 dager

Nedfrysing

Det kan bli aktuelt å forsøke nedfrysing av overtallige befruktede egg. Bare egg med god kvalitet kan forventes å tåle nedfrysing og opptining.

Sikkerhet

Vi har strenge sikkerhetsrutiner på avdelingen for å unngå bytting av egg, sædceller og befruktede egg mellom pasienter.

Psykiske faktorer

For enkelte par kan behandlingen medføre psykiske belastninger. Volvat Medisinske Senter kan tilby behandling hos psykolog.

Livsstilsfaktorer

Der er mange livsstilsfaktorer som spiller inn bl.a overvekt, undervekt og røyking. Volvat Medisinske Senter tilbyr behandling av overvekt og undervekt.

Sædkvalitet hos mannen

Avdelingen utfører sædanalyser. Dersom sædkvaliteten er svært nedsatt, kan det være hensiktsmessig med en kontroll hos en urolog på Volvat Medisinske Senter.

Samtykke

De ulike behandlingene har hvert sitt samtykkeskjema som paret må underskrive.

Sivil status

Loven om medisinsk bruk av bioteknologi krever at par som behandles er gift, har inngått partnerskap eller er stabile samboere som bor under ekteskapslignende forhold.