Fryseoppbevaring av embryo

Ved mange behandlinger utvikles flere embryoer med god kvalitet. Overtallige embryoer kan fryses ned og brukes ved behandling i fremtiden. Etter loven kan embryoet fryseoppbevares i høyst fem år fra den dagen de fryses ned. Over halvparten av våre par får embryo nedfryst etter behandling.

Det finnes to ulike fryseteknikker, slow freeze og vitrifisering. Vi benytter fryseteknikken vitrifisering som er den nyeste metoden. Vitrifisering er en lynrask nedkjøring av embryoene som gir høyere overlevelse ved opptining av embryo og høyere graviditetsrate. Vi startet med vitrifisering i 2009 og har dermed landets lengste erfaring med denne frysemetoden. Embryoene oppbevares i tanker som inneholder flytende nitrogen (-196 °C).

Vi kan i spesielle tilfeller tilby vitrifikasjon av ubefruktede egg til par som er i behandling hos oss.