Fryseoppbevaring av embryo

Ved mange behandlinger utvikles flere embryoer med god kvalitet. Overtallige embryoer kan fryses ned og brukes ved behandling i fremtiden. Etter loven kan embryoet fryseoppbevares i høyst fem år fra den dagen de fryses ned.

Det finnes to ulike fryseteknikker. Den ene bygger på at embryoet på et kontrollert vis, sakte kjøles ned, så kalt langsom nedfrysning. Den andre og nyeste metoden bygger på en lynrask nedkjøring og kalles vitrifikasjon. Vi benytter vitrifisering og startet med det i 2009.

Embryoene oppbevares i tanker som inneholder flytende nitrogen (-196 °C).

Vitrifisering (egg og blastocyster)

Langtidsdyrkede embryoer og ubefruktede egg fryseoppbevares gjennom en teknikk som kalles vitrifikasjon.

Ved vitrifikasjon forberedes blastocystene gjennom å lage et lite hull i eggeskallet, så man lettere kan beskytte cellene ved den raske nedfrysningen. Blastocysten skal beskyttes gjennom en prosess som kalles forglassing (vitrifikasjon). Det nedfrosne embryoet føres ned i en tank med flytende nitrogen (-196° C).

Vitrifikasjon av blastocyster er nå en velprøvd metode. Vi kan i spesielle tilfeller tilby vitrifikasjon av ubefruktede egg til par som er i behandling hos oss.