Sædprøver

Den dagen som det gjøres egguttak, avleverer mannen en sædprøve. Embryologen gjør først en analyse av prøven i mikroskop, der antall sædceller og bevegelighet bedømmes.

Sædprøven prepareres, hvilket innebærer at prøven føres over i et rør med en gradient. Gjennom å sentrifugere røret, skiller man ut de beste sædcellene. Normale sædceller med god bevegelighet, passerer gradienten bedre enn de øvrige. Embryologen bedømmer på nytt de preparerte sædcellene, og foreslår befruktningsmetode (standard IVF eller ICSI)

Nedfrysning og oppbevaring av spermier

Iblant er det anledning til å fryse ned og oppbevare sædceller i løpet av en IVF-behandling.