Nya regler angående bruttolöneavdrag

Vi vill uppmärksamma våra patienter att Regeringen i en Lagrådsremiss har föreslagit att bruttolöneavdrag för privat sjukvård inte längre skall vara tillåtet från 1/7 2018. Det betyder att behandling samt avdrag på lönen måste vara klart före den 1/7 2018 för att debitering med full skattefördel skall kunna göras.

För er som har förmånsportal Benify så upphör erbjudande om avbetalning på 3 ggr redan den 1/3. Det kommer att gå att dela upp betalningen på 2 ggr till och med 31/3 men sedan är det endast betalning på en lön som gäller fram till 30/4. Efter 30/4 går det ej längre att beställa våra behandlingar via Benify.