Coronavirus

13 feb 2020

Coronavirus har vid genetisk kartläggning uppvisat släktskap med SARS-coronavirus. Kunskapen om coronaviruset är fortfarande ofullständig. Infektion med coronavirus är inkluderat i smittskyddslagen som samhälls- och allmänfarlig sjukdom.

För att förhindra spridning av viruset inom vård och omsorg ber vi våra patienter kontakta vår mottagningspersonal om ni:

  • Rest utomlands de senaste 21 dagarna
  • Träffar någon person med bekräftad coronavirus infektion
  • Vistats på sjukhus/vårdinrättning där bekräftade fall med coronavirus infektion vårdats.För ytterligare infektion se Folkhälsomyndighetens hemsida, alternativt https://www.vgregion.se/smittskydd