Frysförvaring av embryon

7 jun 2018

Enligt svensk lag får embryon frysförvaras i högst 5 år från infrysningsdatum, men du kan som patient begära dispens för förlängd frystid. Detta ansöker du om direkt hos Socialstyrelsen, där du också kan hitta ansökningsblanketten. Kom ihåg att göra detta i god tid innan frystiden går ut.

https://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-ansokan-dispens-frysta-embryon.pdf