Sommartider Livio Gärdet

Behandlingar inför stängning och öppning sommaren 2019

IVF

Agonist spraystart 19-06-04 (OBS, absolut sista dagen. Finns risk att inte hinna bli nedreglerad)

Agonist FSH start 19-06-19

Antagonist FSH start 19-06-22

 

Äggfrys (Egendonation av ägg)

Agonist spraystart 19-06-06

Agonist FSH start 19-06-21

Antagonist FSH start 19-06-23

 

Inför öppning i Augusti

IVF Antagonist och Agonist FSH start 19-07-31

Äggfrys FSH start 19-07-31

 

Äggplock (ASP) och återföringar (FET och ET)

Sista ASP           19-07-03
Sista FET+ET   19-07-09

Sista AID            19-07-09

Första ASP         19-08-09
Första ÄF ASP   19-08-09
Första FET         19-08-08