Viktig information om COVID-19

Alla Livios kliniker har öppet och genomför behandlingar nästa helt som vanligt. Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens direktiv mycket noga och uppdaterar löpande vår hemsida med de mest aktuella nyheterna och de eventuella förändringar som kan förekomma i samband med coronaviruset.

Om du har förkylnings- eller influensaliknande symtom, även milda, måste du boka om din tid:

Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och hjälper till att minska spridningens omfattning.

Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Coronaviruset?

Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten.

 • Vi minimerar kontakten mellan patient och personal och prioriterar telefon- och videosamtal där det är möjligt. Just nu tar vi inte i hand med våra patienter.
 • Vi sprider ut patienter i väntrummet och bokar in tider med längre intervaller för att undvika att patienter är i samma väntrum samtidigt.

Vi uppmanar våra patienter att så snart som möjligt före ert besök ta kontakt med oss om ni:

 • Har förkylnings- eller influensaliknande symtom (även lindriga).
 • Träffat någon person med bekräftad coronavirus-infektion.
 • Vistats på sjukhus/vårdinrättning där bekräftade fall med coronavirus-infektion vårdats.

Även om det kan vara svårt att komma fram på telefonen så stanna hemma tills ni får kontakt med oss. Om ni på grund av eventuella symptom inte kan komma till kliniken bokar vi om er tid. Vi debiterar inte avbokade besök.

Om du är gravid?

Gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan medföra en ökad risk för att barnet föds för tidigt. Man har hittills inte sett att covid-19 påverkar tidig graviditet/fosterutveckling. De flesta, även gravida, som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom. Gravida som insjuknar i covid-19 senare i graviditeten (efter v 20) löper dock ökad risk att få svår sjukdom. Som gravid gör du därför rätt i att vara extra försiktig.

Störst risk för svår sjukdom föreligger hos de gravida med underliggande riskfaktorer.

 • Tillstånd eller sjukdomar som innebär förhöjd risk:
  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, även stroke och hypertoni (högt blodtryck).
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  Riskgraviditet:
  • Gravida som är 35 år eller äldre
  • Gravida med BMI över 30 vid inskrivningen

Alla gravid rekommenderas vaccination mot Covid-19. Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 12 eftersom skyddet behövs bäst senare i graviditeten. Gravida med särskilda riskfaktorer enl ovan kan rekommenderas vaccination tidigare. Om du har inlett din vaccination innan du blev gravid, eller visste om att du var gravid, rekommenderas du ta den andra dosen som planerat. Den andra dosen är viktig för ett bra och långvarigt skydd mot covid-19.

Hur kan jag skydda mig mot Coronaviruset?

Utöver att begränsa sociala kontakter vid symptom kan du bidra till att begränsa smittspridningen genom några enkla åtgärder:

 • Tvätta händerna under 30 sekunder med tvål och vatten ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
 • Håll avstånd.
 • Undvik nära kontakt med personer som har förkylnings- eller influensaliknande symptom.                             
 • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk.
 • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra.

Vi rekommenderar att ni även löpande håller er uppdaterade om virusets utveckling och hur du som individ kan bidra till minskad smittspridning på Vårdguiden 1177 och på Folkhälsomyndighetens hemsida om Corona.