En gåva av liv

Gratis hälsokoll

Ekonomisk ersättning

Information om Coronavirus

På Livio Egg and Sperm Bank strävar vi efter att kunna göra så mycket som möjligt för att minska spridningen av COVID-19 i samhället. Därför följer vi löpande Folkhälsomyndighetens direktiv mycket noga och ber dig som donator att läsa den information som löpande uppdateras här.


Läs mer