Välkommen till Nordens ledande fertilitetskliniker.

Nyheter

2-avtal!

Nu finns det möjlighet till 2-avtal hos oss!

12 Feb 2019

Nu etablerar vi Sveriges första privata ägg- och spermiebank

I Sverige råder stor brist på donatorer och i syfte att öka tillgängligheten etableras nu en privat ägg- och spermiebank.

14 Feb 2019

Ny lag 2019

Ny lagstiftning från 2019 innebär stora moderniseringar inom assisterad befruktning.

12 Mar 2019
Fler nyheter