Välkommen till Nordens ledande fertilitetskliniker.

Hur gynnas du av den nya lagen?

Frysförvarade befruktade ägg
Från i år får ett befruktat ägg förvaras fryst i högst tio år i stället för fem år. Du som har befruktade ägg som frystes ned mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2018 omfattas av de nya bestämmelserna och du behöver därför inte ansöka om en förlängning av frystiden.


Läs mer

Nyheter

Stödjande samtal

Det är krävande att genomgå provrörsbefruktning. Vi är flertal barnmorskor som gått kurs i MI (Motiverande samtal) och kan erbjuda stödjande samtal till dig/er.

11 Jan 2019

Vetenskapliga Studier

Våra fertilitetsbehandlingar har blivit effektivare med bättre graviditetsresultat och detta beror till stor del på vetenskapliga studier som leder till utvecklingen av metoderna inom IVF-behandling.

10 Oct 2018

Nu etablerar vi Sveriges första privata ägg- och spermiebank

I Sverige råder stor brist på donatorer och i syfte att öka tillgängligheten etableras nu en privat ägg- och spermiebank.

14 Feb 2019
Fler nyheter