Donation

Information om Coronavirus

Insemination med donerade spermier

Ett träd för varje barn!

På Livio Fertilitetscentrum Umeå firar vi varje fött barn genom att med Vi-skogens hjälp plantera ett träd. Under 2019 planterade vi 383 träd. Varmt tack till alla patienter som vi vet kämpar och tack till Vi-skogen!


Nyheter

Kontakta oss via 1177

Här kan du bland annat förnya recept och beställa intyg.


7 Aug 2019

Nu etablerar vi Sveriges första privata ägg- och spermiebank

I Sverige råder stor brist på donatorer och i syfte att öka tillgängligheten etableras nu en privat ägg- och spermiebank.

14 Feb 2019
Fler nyheter