Livio Umeå får nya lokaler!

28 Nov 2023 Vi på Livio Umeå har, som vi tidigare berättat, fått förnyat förtroende att bedriva vår fina verksamhet inom assisterad befruktning i Region Västerbotten. Det nya avtalet gäller från den 1/7 2023 och kan även nyttjas av de övriga norra regionernas vårdgivare enligt Riksavtal. I samband med detta kommer vi även att flytta kliniken då regionen behöver den befintliga till annan verksamhet. Därför har vi påbörjat arbetet med att bygga en ny, fin och modern klinik som kommer att stå klar under våren 2024. Vår nya klinik ligger i anslutning till sjukhusområdet på Lasarettsba ...
Läs mer

Lägesrapport Livio Umeå

16 Jun 2023 Det står nu helt klart att vi på Livio Umeå fortsätter att ta hand om patienterna i Norrland i ytterligare 3 år, det är vi så glada för. Vi har även påbörjat byggnationen av en helt ny klinik eftersom vi inte har möjlighet att fortsätta vår verksamhet i NUS lokaler. Den nya lokalen kommer enligt planen att invigas under våren 2024 och fram till dess finns vi kvar på vår befintliga klinik på Norrlands universitetssjukhus. Varmt välkomna till oss på Livio Umeå! ...
Läs mer

Patientundersökning Umeå

17 Sep 2021 Att tro är inte detsamma som att veta! Dina upplevelser som patient är viktiga för oss och vi vill gärna veta vad du tycker! Vi hoppas att du vill delta i KUPP-enkäten (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) som vi kommer att genomföra från och med januari/februari till april 2022 tillsammans med alla övriga IVF-kliniker i Sverige. Du som genomgår IVF-behandling eller insemination kommer att tillfrågas om du vill fylla i en webenkät. Undersökningen är helt anonym och bearbetas av ett externt företag. Svaren kommer att sammanställas och ge oss viktig information om inom vilka o ...
Läs mer

Vaccination av invånare som är gravida med riskfaktor

4 May 2021 Folkhälsomyndigheten har nu klargjort att gravida kvinnor med tillstånd eller sjukdom som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19, som är födda 1986 eller tidigare eller har ett BMI över 30 rekommenderas vaccinering efter graviditetsvecka 12. Vaccinationsprogrammet utreder nu hur vaccinationsprocessen ska se ut för denna målgrupp och kommer att återkomma med besked så snart det är möjligt här. Prioriter ...
Läs mer

Välkommen till våra nya lokaler!

3 Aug 2020 Efter sommarstängningen har vi nu öppnat i våra nya lokaler. Vi har inte flyttat så långt dock bara lite längre ner i korridoren kan man säga. Den nya målpunkten är E06. Två vägbeskrivningar för att komma till den nya entrén:
 • Från centralhallen gå mot södra entrén, korridor E. Sväng hö. Fortsätt i riktning mot södra entrén korridor U. Vid korridorens slut finner du skyltning Livio Fertilitetscentrum till höger. Passera glasdörrarna. Framme!
 • Från södra entrén, 1 trp ner (hiss finns). Passer ...
  Läs mer

  Sommartider i Umeå!

  27 May 2020 Inför stängning/öppning sommaren 2020

  Inför stänging:

  Kliniken stänger 30/6-3/8 och när vi öppnar igen är kliniken flyttad till nya lokaler, målpunkt E06, NUS Se karta för vägbeskrivning. Vid akuta ärenden under stängningsperioden hänvisar vi till akutsjukvården i din hemregion. Sista äggplock:                                           24/6   (25/6 för oocytfrys)         Läs mer

  Stängning inför sommaren 2020

  27 May 2020 Sista asp:                24/6   (25/6 för oocytfrys)         Sista ET:                   30/6 Sista FET:                30/6 Sista AID:                 30/6   Agoniststim. Sista nedregleringsstart (spraystart):    27/5 (cd 1 och cd 21 start) Sista FSH-start (stim.start):                     11/6  Läs mer

  Vår- och sommartider i Umeå

  27 May 2020 Stängning inför sommaren 2020     Sista asp:                24/6   (25/6 för oocytfrys)         Sista ET:                   30/6 Sista FET:                30/6 Sista AID:                 30/6   Agoniststim. Sista nedregleringsstart (spraystart):    27/5 (cd 1 och cd 21 start) Sista FSH-start (stim.start):   ...
  Läs mer

  Påsktider Livio Umeå

  6 Apr 2020 Öppettider under påskhelgen: Skärtorsdag – öppet som vanligt   Långfredag stängt  Påskafton ( lördag) öppet för bokade ultraljud, äggplock och embryotransfer(ET), frysembryotransfer (FET) På ...
  Läs mer

  Riktlinjer för Coronavirus

  16 Mar 2020 Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Coronaviruset? Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten. Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar at ...
  Läs mer