Priser

En IVF-behandling är en individuell behandlingsprocess. Därför är det också svårt att säga vad behandlingen fram till en graviditet kostar. Under vissa omständigheter, då en påbörjad behandling inte kan fullföljas, kan en del av behandlingskostnaden komma att betalas tillbaka. Rådfråga oss gärna så vägleder vi dig!

Sedan flera år är fertilitetsbehandlingar godkända som personalförmån av Skatteverket och paret kan göra bruttolöneavdrag på 30-55 % av kostnaden om överenskommelse med arbetsgivaren därom har träffats. Det är då viktigt att du lämnar en av din arbetsgivare underskriven blankett för bruttolöneavdrag före behandlingsstart till barnmorskan. Om din arbetsgivare betalar hela behandlingskostnaden ska du också lämna in en underskriven blankett före behandlingsstart.

Du finner våra priser under respektive klinik.