Blanketter

Här finner du ett antal blanketter som du kan behöva fylla i. Blanketterna kan skrivas ut, fyllas i och lämnas till oss på kliniken tillsammans med giltig legitimation. Till vänster har vi samlat alla blanketter som kan signeras elektroniskt.

Inför nybesök

IVF-avtal

IVF-avtal, egna könsceller
IVF-avtal, behandling med donerade spermier
IVF-avtal, behandling ensamstående

Inför insemination (AID)

Inför provrörsbefruktning (IVF)

Inför behandling med frysförvarade embryon (FET)

(Nedanstående pappersblankett måste bevittnas och används endast om du inte har tillgång till bank-ID. Blankett för elektronisk signering med bank-ID hittar du uppe till vänster.)

Inför nedfrysning av ägg

Inför nedfrysning av spermier

Inför insemination med donerade spermier – par och ensamstående

Efter behandling

Övrigt