Blanketter

Här finner du ett antal blanketter som du kan behöva fylla i. Blanketterna kan skrivas ut, fyllas i och lämnas till oss på kliniken tillsammans med giltig legitimation. Till vänster har vi samlat alla blanketter som kan signeras elektroniskt.

Inför nybesök

Inför insemination (AID)

Inför provrörsbefruktning (IVF)

Inför behandling med frysförvarade embryon (FET)

(Nedanstående pappersblankett måste bevittnas och används endast om du inte har tillgång till bank-ID. Blankett för elektronisk signering med bank-ID hittar du uppe till vänster.)

Inför nedfrysning av ägg

Inför nedfrysning av spermier

Efter behandling

Övrigt